Co to jest analiza sieci społecznościowych?

- autor: tsissput

Podejście sieci społecznościowych

Sieć komputerowa, która łączy ludzi i organizacje nazwana jest siecią społecznościową. Podobnie jak sieć komputerowa jest zbiorem komputerów podłączonych przez zestaw kabli, tak sieć społecznościowa jest zbiorem ludzi (lub organizacji i innych podmiotów społecznych) połączonych zestawem relacji społecznych, takich jak: przyjaźń, współpraca lub wymiana informacji. Wiele badań, w jaki sposób ludzie używają komunikacji za pośrednictwem komputera (CMC – Computer-Mediated Communication) koncentruje się na tym jak dwie osoby oddziałują na siebie w sieci, lub jak małe grupy funkcjonują w sieci. Podczas rozwoju komunikacji za pośrednictwem komputerów, analitycy muszą wykraczać poza badanie pojedynczych użytkowników, więzi po między dwoma osobami lub małych grup do badań sieci społecznościowych wspomaganych komputerowo. W artykule opisano podejście sieci społecznościowych do zrozumienia relacji pomiędzy sieciami komputerowymi, CMC a procesami społecznymi.

Analiza sieci społecznościowych koncentruje się na wzorcach stosunków między ludźmi, organizacji, członkowskich itp. Takie podejście badawcze zostało bardzo rozwinięte na przestrzeni dwudziestu lat, głównie w dziedzinie komunikacji oraz socjologii.

Analitycy sieci społecznościowych starają się, opisywać relacje tak dokładnie jak to możliwe, wydobywać szczególne wzorce oraz śledzić przepływ informacji (i inne zasoby) za ich pośrednictwem i stwierdzić jaki jest wpływ tych stosunków w sieci na ludzi i organizacje. Traktują opis relacyjnych wzorców jako interesujący sam w sobie – np., czy jest rdzeń? – i zbadanie w jaki sposób udział w takich portalach społecznościowych pomaga wyjaśnić zachowanie i postawę członków sieci, np. czy ludzie mieszkający na peryferiach wysyłają więcej e-mail i czują się bardziej zaangażowani? Analitycy używają różnych technik odkrywania sieci gęsto-zwartych klastrów w poszukiwaniu podobnych relacji. Kiedy analitycy sieci społecznych badają dwie osoby, interpretują oni ich funkcjonowanie w świetle relacji dwóch osób „z innymi członkami sieci”. To jest zupełnie inne podejście niż standardowe założenie CMC, że stosunki mogą być badane jako całkowicie odrębne jednostki analizy. „Aby odkryć jak A, który jest w kontakcie z B i C, jest pod wpływem relacji B i C… domaga się użycie tej koncepcji sieci społecznościowe.

Porównanie CMC z innymi podejściami. Wiele CMC badań koncentruje się na tym jak atrybuty techniczne różnych mediów mogą wpływać na to co jest przesyłane przez te media. Do tych cech należą: bogactwo sygnałów (np. czy medium przekazuje tekst, czy także sygnały wzrokowe i słuchowe), widoczność i anonimowość uczestników (np. wideo-mail w porównaniu do poczty głosowej czy identyfikacja komunikacji poprzez nazwisko, płeć, tytuł nadawcy) oraz czasy wymiany (np. synchroniczna lub niesynchroniczna komunikacja).

Badania komunikacji grupowej są nieco bliższe podejściu sieci społecznościowych, ponieważ uznają, że korzystanie z CMC podlega wpływom grupy lub organizacji. Podejście do komunikacji grup zawiera teorię CMC tj. wpływ społeczny, przetwarzanie informacji społecznych, symbol interakcjonizmu oraz masy krytyczne. Te teoretyczne podejścia uznają, że normy grupowe przyczyniają się do rozwoju mas krytycznych oraz wpływ poszczególnych postaci lokalnego wykorzystania. Koncentruje się to jednak na grupie prowadzących analityków, aniżeli na niektórych najpotężniejszych konsekwencjach społecznych CMC w sieci komputerowej. Jej potencjał w zakresie interakcji jest nieograniczony.

Jednostki analizy

Analiza sieci społecznościowych odzwierciedla przejście od indywidualizmu w naukach społecznych w kierunku analizy strukturalnej. Metoda ta sugeruje redefinicję podstawowych jednostek analizy oraz rozwój nowych metod analitycznych. Jednostka jest teraz relacją, np.: stosunki pokrewieństwa między osobami, łącza komunikacyjne pośród oficerów organizacji, struktura przyjaźni małej grupy. Ciekawą cechą relacji jest jej wzór. Nie posiada płci, wieku, religii, dochodów. Mogą być jednak atrybuty, wśród których związek istnieje np.: „Struktura, może zapytać, czy i do jakiego stopnia przyjaźń jest przechodnia. Może zbadać logiczną spójność zapętleń w hierarchii czy ról”.

Analitycy sieci społecznych wykraczają poza specyficzne atrybuty osób prywatnych aby rozważyć związki oraz wymianę informacji pomiędzy podmiotami społecznymi. Analitycy wypytują o wymianę informacji, która tworzy i utrzymuje pracę oraz relacje społeczne. Typy zasobów mogą być bardzo zróżnicowane, mogą być dobrami materialnymi tak dobrymi jak usługi, czy wartościami niematerialnymi i prawnymi, jak wpływ lub wsparcie społeczne. W kontekście CMC, zasobami są te, które mogą być przekazywane innym w formie tekstowej, graficznej, animowanej, mediów, audio lub wideo, np. wymiana informacji (wiadomości lub danych), omówienie pracy, dając wsparcie emocjonalne, lub zapewnienie towarzystwa.

Relacje

Relacje (czasami nazywane nićmi) charakteryzowane przez zawartość, kierunek i siłę. Zawartość relacji odnosi się do zasobów, które są wymieniane. W kontekście CMC, pary wymieniają różne rodzaje informacji, takie jak: komunikacja dotycząca zarządzania, osobiste, sprawy dotyczące pracy bądź społeczeństwa. Relacje CMC obejmują wysyłanie plików danych lub programów komputerowych jak również zapewnienie wsparcia emocjonalnego lub zorganizowanie imprezy. Wraz ze wzrostem handlu elektronicznego, informacje wymieniane przy użyciu CMC mogą także odpowiadać za wymianę pieniędzy, towarów, usług w „realnym” świecie.

Związki

Związek łączy parę aktorów przez jedną lub więcej relacji. Pary mogą utrzymać taki związek na podstawie tylko jednej relacji np. jako członkowie tej samej organizacji, lub też mogą utrzymać związki multipleksu na podstawie wielu relacji, takich jak dzielenie się informacjami, wsparciem finansowym i udziałem w konferencjach razem. Tak więc związki różnią się także w treści, kierunku i sile. Związki są często określane jako słabe lub silne, choć definicji, co jest słabe a co silne może być wiele różnych w zależności od kontekstu. Więzy, które są słabe są na ogół rzadko utrzymywane, nie intymne relacje np. między współpracownikami, którzy podzielają różne zdania lub przyjaźń. Silne związki obejmują kombinacje intymności, świadczenie wzajemnych usług, częsty kontakt, jako pokrewieństwo pomiędzy bliskimi przyjaciółmi lub współpracownikami.

Wnioski

Ponieważ sieci komputerowe często są sieciami społecznymi, podejście sieci społecznościowych daje nam ogromne zrozumienie tego, co dzieje się w komunikacja za pośrednictwem komputera: jak CMC wpływa na strukturę i funkcjonowanie systemów społecznych (czy organizacji, grup roboczych lub koła przyjaźni) i jak struktury społeczne wpływają na sposób użycia komunikację za pośrednictwem komputera.

Wstępne badania komunikacji za pośrednictwem komputera zostały opracowane na podstawie badań interakcji człowiek-komputer. Takie badania skupiały się na osobach połączonych z różnymi formami „pracy grupowej”: oprogramowanie i sprzęt dostosowany do CMC. Oczywista analityczna ekspansja została doprowadzona do związku tj. jak dwie osoby oddziałują na siebie przez CMC. Nie tylko jest to naturalny rozwój, jest on również trochę analityczny i jest dopasowany do wiedzy do tych naukowców społecznych, którzy byli pionierami badań CMC: psychologów, naukowców od komunikacji psychologicznej.

Potrzeba nowych sposobów analizy CMC została opracowana wraz z upowszechnieniem się sieci komputerowych i świadomości, że interakcje społeczne nie są po prostu skalowane do osób i więzi. Analitycy również chcą wiedzieć, jak osoby trzecie mają wpływ na komunikację, jak relacje człowiek-człowiek wpływają na relację człowiek-komputer-człowiek i jak CMC przecina strukturę i funkcjonowanie systemów społecznych. Np. cechy osobiste stały się mniej istotne w Internecie, gdzie „nikt nie wiem, że jesteś psem”? Ze względu na charakter sieci komunikacja za pośrednictwem komputera, podejście sieci społecznościowych jest dobrym sposobem na rozwiązanie takich pytań.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service]
[Berkowitz, S. D. (1982). An introduction to structural analysis: The network approach to social research. Toronto : Butterworth.]
[Barlow, J. P., Birkets, S., Kelly, K., & Slouka, M. (1995, August). What are we doing online. Harper’s]
[Barnes, J. A. (1972). Social networks. Reading , MA : Addison-Wesley.]

Arkadiusz Stachowiak (84882)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: