USŁUGI SIECI WEB DLA BIZNESU

- autor: tsissput

Analizując kierunki rozwoju współczesnych organizacji można zauważyć trend zmian prowadzących w kierunku przekształcania ich systemów informacyjnych w systemy zorientowane na wiedzę.
Głównym zadaniem systemów informatycznych we współczesnych organizacjach jest możliwie w jak największym stopniu zautomatyzowanie komunikacji z partnerami biznesowymi, klientami i instytucjami z wykorzystaniem jako medium sieci Web. Do tego konieczne są zasoby wiedzy w formie zrozumiałej dla maszyn, modelowanej w sposób semantyczny, dającej możliwość połączenia informacji o ludziach, zasobach materialnych, zdarzeniach, lokalizacjach i czasie w sieci powiązań, w której współpracują aplikacje działające w imieniu swoich właścicieli.
Uzyskana wiedza w wyniku połączenia informacji z wielu źródeł jest reprezentowana w postaci koncepcji, relacji i aksjomatów. Podstawą do tworzenia nowej wiedzy są ontologie zapisane w sposób sformalizowany za pomocą strukturalnego języka np. OWL – zrozumiałego jednocześnie dla maszyn jak i ludzi. Wszystkie procesy w przedsiębiorstwach reprezentują jakiś typ wiedzy. Wiedza ta jest fragmentaryczna i trudna do połączenia. Jednakże możliwe jest jej zakodowanie w formie semantycznych opisów zgodnie, z ustaloną ontologią i zastosowanie mechanizmów wnioskujących, które pełnią rolę pośredniczącą pomiędzy użytkownikiem a rozproszonymi zasobami wiedzy. Celem semantyzacji jest uczynienie systemu dostarczania wiedzy możliwie transparentnym.
Systemy informacyjne oparte na technologii sieci Web wzbogacone o możliwości semantycznego wnioskowania stają się bardziej skalowalne, posiadają możliwości nabywania nowej wiedzy, dzięki wymianie z innymi systemami. Mają także możliwość łatwego dostosowywania się do zmian w otoczeniu dzięki możliwości zastosowania wielu ontologii i ich łączenia. Infrastruktura IT pozwalająca różnym aplikacjom wymieniać pomiędzy sobą dane i uczestniczyć we wspólnych procesach biznesowych jest określana jako architektura zorientowana na usługi (ang. Service Oriented Architecture – SOA). Architektura zorientowana na usługi daje możliwość luźnego powiązania aplikacji należących do partnerów handlowych, i różnych instytucji. Aplikacje te mogą być uruchamiane przez wywołanie usługi. Termin „luźne powiązanie” oznacza, iż usługa może być używana i integrowana z różnymi aplikacjami, ale szczegóły jej implementacji (takie jak język programowania, platforma sprzętowo-programowa, czy lokalizacja) są ukryte przed zewnętrznymi aplikacjami. Powiązanie jest często osiągane przez odkrywanie usług oferowanych przez różne organizacje. Usługi te opisane są w specjalnym rejestrze. Niezależne usługi mogą być łączone w procesy w celu stworzenia nowej, większej wartości biznesowej niż w przypadku wykorzystania poszczególnych usług osobno. Takie łączenie usług w procesy określa się mianem kompozycji. Kompozycja usług umożliwia wewnętrznym aplikacjom przedsiębiorstwa, jak również partnerom biznesowym praktyczną implementację idei przetwarzania automatycznego (ang. Straight-Through Processing – STP) . STP polega na przeprowadzeniu całej operacji (np. płatności) w sposób elektroniczny i w pełni zautomatyzowany (bez potrzeby manualnej interwencji człowieka). Aplikacja działająca wewnątrz organizacji może wywołać inną aplikację jako usługę np.: aplikacja finansowa może programowo sprawdzić ceny papierów wartościowych zapisaną w systemie informatycznym instytucji finansowej; aplikacja w placówce handlowej może w sposób dynamiczny sprawdzać dostępność towaru w hurtowni.
Wraz ze wzrostem ilości usług i coraz bardziej wyrafinowanymi potrzebami odbiorców możliwości aktualnie istniejących wyszukiwarek internetowych osiągają kres . Powodem dla którego maszyny nie radzą sobie z odnajdywaniem i automatycznym doborem (kompozycją) usług jest niemożność zrozumienia przez nie znaczenia zarówno opisów tych usług jak i kontekstu zapytania użytkownika. Usługi pochodzące od różnych dostawców, oferujące te same funkcje mogą być opisane przy użyciu odmiennych wyrażeń. Zatem wyszukiwanie w oparciu o słowa kluczowe często może prowadzić do niechcianych wyników lub do pominięcia istotnych usług. Aby maszyny mogły znajdywać i organizować usługi w oparciu o ich znaczenie, a nie tylko słowa znajdujące się w ich tekstowym opisie należy uzupełnić opisy o semantykę, która pozwoli aplikacjom „zrozumieć” czy dane wyrażenia są tożsame bądź jakie są relacje pomiędzy nimi. Na przykład dwa przedsiębiorstwa oferujące ten sam produkt mogą się posługiwać różnymi miarami (opakowania, sztuki, kilogramy), bądź też używać innych słów na określenie tych samych produktów. W tradycyjnym modelu usług webowych konieczna jest interwencja programisty w celu ustalenia wymaganej dla realizacji procesu biznesowego sekwencji wywołań usług. Natomiast semantyczna usługa sieci Web (ang. Semantic Web Service, w skrócie SWS) to taka usługa, która sama potrafi odnaleźć inne usługi, rozpoznać ich funkcje, zdecydować, czy mogą być przydatne i wykorzystać efekty ich działania dla osiągnięcia celu jaki wyznaczył użytkownik. Aby to było możliwe konieczne jest zastosowanie technologii umożliwiającej prezentację semantyki, czyli znaczenia pojęć stosowanych w opisach i relacji pomiędzy nimi, tak by były zrozumiałe dla programów komputerowych. Podstawowym narzędziem reprezentacji wiedzy w postaci semantycznej – zrozumiałej dla maszyn – są języki służące do definiowania ontologii, bez których nie mogłyby istnieć semantycznie wzbogacone systemy informatyczne. Rozszerzenie tradycyjnych Web Services o sformalizowane opisy ich możliwości, sprawia, iż stają się one czytelne dla aplikacji i innych usług bez ingerencji człowieka. Zatem SWS mają szansę stać się technologią, która zmieni sposób w jaki wiedza i usługi biznesowe są wykorzystywane i współużytkowane. Semantyczne usługi sieci Web mogą stworzyć wartość dodaną szczególnie w tych obszarach działalności, które są czasochłonne i pracochłonne a jednocześnie wymagany jest jak najkrótszy czas ich wykonania i minimalizacja ilości błędów wynikających z ludzkich pomyłek. Zatem sektorem, który może w znacznym stopniu skorzystać z omawianej technologii są finanse, bankowość i ubezpieczenia. Dobrym przykładem prezentującym użyteczność technologii SWS jest aplikacja porównująca oferty banków w zakresie kredytów hipotecznych. Aplikacja korzysta z wielu usług webowych, z których każda jest udostępniana przez innego dostawcę (bank). Technologia SWS pomaga zoptymalizować kilka procesów w dziedzinie bankowości. Realizacja tych procesów z reguły wymaga ludzkiej interwencji, co w konsekwencji jest związane z kosztami. Zatem główną korzyścią zastosowania technologii SWS jest możliwość obniżenia kosztów wprowadzania nowych usług i utrzymywania już istniejących. Wiele stron internetowych oferuje obecnie usługi porównywania ofert kredytowych różnych banków na przykład: http://www.eHipoteka.com, http://www.OpenFinance.pl, porownajkredyt.wp.pl. Dane są uzyskiwane w sposób manualny, przez pracowników serwisów przeglądających oferty banków na stronach internetowych, bądź przez rozmowy telefoniczne z oddziałami banków. Wykorzystanie technologii semantycznych usług sieci Web mogłoby w znacznym stopniu poprawić efektywność działania aplikacji porównującej oferty banków. W systemie opartym o semantyczne usługi webowe banki udostępniałyby swoje oferty w postaci usług, zaopatrzonych w sformalizowane opisy opublikowane w specjalnym rejestrze. Dzięki semantycznym, zrozumiałym dla maszyn informacjom zawartym w rejestrze byłoby możliwe zautomatyzowane odkrywanie nowych usług pojawiających się na rynku a także wywoływanie tych usług przez zewnętrzne aplikacje i wykorzystywanie ich w celu kompozycji nowych funkcjonalności (np. porównania ofert). W efekcie serwis oferujący porównywanie ofert kredytowych banków byłby bogatszy w informacje a koszt jego administracji i aktualizacji uległby znacznemu zmniejszeniu ponieważ nie byłoby już potrzeby wyszukiwania ofert w Internecie lub telefonicznie przez pracownika serwisu.
Zastosowanie semantyki w usługach webowych daje duże korzyści ponieważ w tradycyjnym modelu Web Service nie ma standardu, który pozwalałby umieścić informacje o celu i możliwościach usługi w obecnych specyfikacjach Web Services Description Language (WSDL)– język opisu usługi sieci Web (WSDL – Interfejsy usług webowych są szczegółowo opisane. Opis zawierający parametry usługi : sposób jej wywołania, niezbędne dane wejściowe oraz strukturę komunikatu wyjściowego) Z reguły dostawca i odbiorca usługi uzgadniają między sobą znaczenie poszczególnych operacji. Na przykład bank udostępniający poprzez (niesemantyczną) usługę webową informacje o kredytach tylko dla ustalonego oprocentowania, z maksymalnym okresem spłaty 20 lat nie będzie w stanie opublikować tych ograniczeń w rejestrze biznesowym UDDI – ang. Universal Discovery Description and Integration (UDDI-rejestr ten zawiera dane o funkcjach usług, ich dostawcach oraz pliki WSDL zawierające szczegółowy opis interakcji z usługą). Zatem zewnętrzni użytkownicy szukający usług nie będą z góry poinformowani o tych ograniczeniach.
Usługi sieci Web w tradycyjnym modelu nie umożliwiają reprezentacji powiązań i reguł biznesowych w sposób zrozumiały dla maszyn. Celem rozwoju usług webowych jest umożliwienie przetwarzania rozproszonego polegającego na zautomatyzowanym i dynamicznym odkrywaniu, komponowaniu i wywoływaniu usług. Usługi webowe nowej generacji, wykorzystujące koncepcję sieci semantycznej są postrzegane jako technologie umożliwiające powstanie rozbudowanych aplikacji webowych wyposażonych w cechy sztucznej inteligencji. Ich realizacja wymaga zapewnienia maszynowej czytelności treści dokumentów. Semantyczne usługi webowe mają duży potencjał w zakresie obniżania kosztów realizacji procesów biznesowych, zwłaszcza tych, które wymagają pracochłonnych działań ze strony człowieka a jednocześnie czas realizacji i jakość danych są w nich kluczowym elementem.

Źródła:
http://kmi.open.ac.uk/technologies/irs/cabralESWS04.pdf
http://www.daml.org/services/owl-s/
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/owl-s.html
http://swf.deri.at/
52281

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: