Archive for Styczeń 3rd, 2012

Styczeń 3, 2012

Biznes lubi fejsa

- autor: tsissput
Jeszcze kilka lat temu można było wysunąć stwierdzenie “Jeżeli nie ma Twojego biznesu w internecie, to nie istniejesz”. Dzisiaj ta kwestia jest nadal aktualna, ale niepełna. W chwili obecnej standardem jest teza “Jeżeli nie ma Twojego biznesu na Facebook`u to nie istniejesz”. Nie ma czemu tu się dziwić. Liczba użytkowników tego serwisu to ponad pół miliarda użytkowników, z czego 6-7 mln to obywatele kraju nad Wisłą. Co nie mniej istotne połowa z polskich użytkowników jest bardzo aktywna – loguje się codziennie i z zaciekawieniem pochłania Facebook`owe mody.

Zrozumiałe jest zatem, że na tym “fejsowym” szaleństiwe chcą też skożystać firmy, promując swoje produkty oraz marki. Na najpopularniejszym portalu społecznościowym można znaleźć firmy promujące siebie i swoje produkty z nawet najróżniejszych branż, także tych mniej kojarzonych z mediami społecznościowymi. Na Facebook`u o swoich fanów dbają nawet takie przedsiębiorstwa jak zakłady pogrzebowe.

Powody dla których firmy pojawiają się na facebooku są różne od chęci poprawy wizerunku, poprzez zwiększenie sprzedaży, czy podkreślenie swojeje obecności w branży. Bez względu na to co kieruje te podmioty do inwestowania w tą formę promocji, warto zwrócić uwagę na powody dla których ten kanał promocji może okazać się nieskuteczny.

Facebook to narzędzie, nie usługa.
Pierwszą rzeczą jaką należy podkreślić jest fakt postrzegania Facebook`a i jego możliwości. Przeglądając fan page`e różnych firm, nie trudno otrzeć się o myśl, że wiele osób na prawdę nie rozumie idei tego medium. Firmy nierzadko traktują facebook`a jako usługę. Płacą zleceniobiorcom za ładną grafikę, przeprowadzenie jednej czy dwóch akcji promocyjnej, dodanie like box`ów na własą stronę WWW, a nawet kupują “pakiety lajków”, żeby wypromować efektywniej wsłasnego fan page`a we wczesnym stadium rozwoju. Panuje u nich przekonanie, że taka inwestycja powinna się po prostu zwrócić. Trudno czasami nawet wywnioskować jaki efekt jest przez nie oczekiwany.

Błąd w w/w podejściu leży już u podstaw. Facebook to NARZĘDZIE i jako takie musimy je traktować. Podobnie jak w przypadku młotka, wiertarki czy jakiegokolwiek innego narzędzia musimy najpierw je poznać i zrozumieć zasadę działania. W końcu koniecznością jest nauczyć się jego obsługi, aby osiągnąć upragniony cel. Warto tutaj wspomnieć, że jednak jest co poznawać. Strategii maketingowych dla social media jest cały ogrom, podobnie jak metod badania ich konwersji. Sam Facebook zdając sobie sprawę z intratności wspierania biznesowych klientów oferuje coraz to większy wachlarz usług. Przygodę z nimi można rozpocząć pod adresem http://www.facebook.com/business.

Nie wszystko złoto co się świeci
Ogromna liczba potencjalnych odbiorców, firmy wspierające social mediową promocję, świetne narzędzia do badania konwersji kampanii i zachowań użytkowników. Może się wydawać, że wszystkie te elementy tworzą spójny obraz bardzo skutecznego narzędzia do “podpompowywania” naszego biznesu. No nie do końca. Michał Ksiądzyna w swoim artykuje “Cała prawda o Facebook marketingu” obrazuje skuteczność kampanii reklamowych bardzo prostym i obrazowym wzorem:

[Zasięg] x [Poziom Uwagi] = [Skuteczność Marketingu]

Wynika z niego, że na skuteczność marketingu składają się dwa podstawowe czynniki – zasięg i poziom uwagi odbiorcy. Facebook bez wątpienia wiedzie prym oferowaniu szerokiego zasięgu naszych kampanii. Nie mniej jednak znacznie trudniej jest osiągnąć wyższy poziom uwagi odbiorców. Tutaj już Facebook nas nie wyręczy i to tylko od naszej kreatywności, pracowitości i budżetu zależy jak bardzo uda nam się skupić uwagę innych. A jak to zrobić?

Dobry przykład kampanii z bardzo dużym poziomem zainteresowania odbiorców, lecz z dość niskim zasięgiem mogliśmy zaobserwować już wielokrotnie przed gmachem naszej uczelni. W upalne dni pojawiały się panie, które to rozdawały za darmo napoje orzeźwiające spragnionym studentom. Innym razem mogliśmy napić się ciepłej kawy, albo dostać próbkę kremu do golenia. W każdym z tych przypadków nie trzeba było robić wiele aby ludzie sami zainteresowali się i poświęcili chwilę swojego czasu. Wszystko dlatego, że odbiorca otrzymywał coś w zamian za swoje zainteresowanie.Podobne techniki stosują coraz częściej firmy w marketingu internetowym.

Turkish Airlines
Pierwszą tego typu akcją (którą ja pamiętam) była kampania Turkish Airlines. Wówczas to gromadząc komentarze, “lajki” czy inne aktywności pod naszym wpisem braliśmy udział w konkursie, gdzie zwycięzca otrzymał podwójne bilety na przelot do Turcji i powrót do wybranego europejskiego lotniska. Tego typu promocje zorganizowało jeszcze wiele innych firm oferując jako nagrody swoje produkty, ale to nie jedyne pomysły marketerów.

Ikea
Ikea chcą promować otwarcie swojego nowego sklepu w Malmo stworzyła profil na facebooku kierownika tego sklepu. Gordon Gustavsson, bo o nim mowa, regularnie wrzucał na swój profil zdjęcia z pokazowych aranżacji mieszkań powstających wewnątrz sklepu. Użytkownicy Facebooka tagując się na określonych przedmiotach ze zdjęć automatycznie je wygrywali. Ta kampania z 2008 roku okazała się być wyjątkowo skuteczna.

Lenovo Polska
Z polskiego podwórka warto przedstawić promocję jaką zrealizowało Lenovo Polska. W czasie prawie 80 dni firmie tej udało się uzyskać tytuł najpopularniejszego fan page`a technologicznego wśród polskich użytkowników. Lenovo mniej spektakularnie niż Ikea, ale za to bardzo konsekwentnie przyciągała kolejnych użytkowników. Firma ta stosowała całą grupę klasycznych technik – wpisy na blogu, filmy instruktażowe, nowości, ankiety, oraz pakiet gier i zabaw (np. rozdawano kwiaty mamom fanów z okazji ich święta – 26 maja).

Podsumowanie
Dopuki Facebook jest obecny w naszym życiu, doputy biznes będzie zainteresowany tym promocją za pomocą tego kanału. Jak w przypadku każdej formy promocji jedna kampania może okazać się sukcesem inna niekoniecznie. Bez względu jednak na to, najistotniejsze jest konsekwentna praca z odbiorcami – dbanie o nich, wieczne animowanie i motywowanie ich do działania. Warto o tym wiedzieć, przed inwestowaniem w promocję.

Źródła:

Autor:

Michał Taberski 83774

Styczeń 3, 2012

Konformizm. Czy ma wpływ na popularność portali społecznych?

- autor: tsissput

Psychologia społeczna jako dziedzina nauki łącząca w sobie elementy psychologii i socjologii zajmuje się wpływem ludzi, społeczeństwa  na psychikę jednostki. Bada więc zachowania ludzi w sytuacjach społecznych. Jednym z często opisywanych zjawisk jest konformizm.  Słowo konformizm pochodzi od łacińskiego conformo co oznacza upodabniać, nadawać kształt. Konformizm oznacza więc zmianę zachowania lub postawy na skutek wyobrażonego lub rzeczywistego wpływu innych ludzi. Jest to przyjęcie lub podporządkowanie się poglądom, zasadom, wartością i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej.  Jasno z tego wynika, że jednostka należąca do danej grupy społecznej początkowo miała inne zdanie, wartości niż grupa, a następnie zmieniła je zgodnie z oczekiwaniami danej społeczności. Dlatego też zachowanie konformistyczne często postrzegane jest jako mechaniczne, nadmierne przyjmowanie norm grupy, zbytnie identyfikowanie się z grupą i jej celami, bezkrytyczną akceptację zasad, wartości grupy a także bierna ulęgłość. Przeciwieństwem do tego typu zachowań jest nonkonformizm lub antykonformizm.

Konformizm może przyjąć 3 formy.  W zależności od głębokości,  trwałości zachowania  możemy wyróżnić :

 • Uleganie– jest to najmniej trwała forma konformizmu. Jest to zachowanie pojawiające się pod wpływem presji grupy. Jeżeli nasze działanie jest karane przez grupę, powstrzymujemy się przed nim, jeśli jest nagradzane – powtarzamy je. Uleganie pojawia się jedynie wtedy, gdy grupa nacisku jest fizycznie obecna. Gdy grupa znika, jednostka wraca do swoich uprzednich przekonań czy zachowań. Motywem takiego zachowania jest zwykle lęk przed odrzuceniem przez grupę lub lęk przed karą.
 • Identyfikacja to powtarzanie zachowania osoby lub grupy uznawanej za autorytet .gdy jednostce zależy, aby być podobnym do jakiejś grupy lub jakiejś osoby (jednostka identyfikuje się z tą grupą), to jej zachowania dopasowują się do wyobrażeń o tej jednostce. Identyfikacja jest głębszą formą konformizmu, dopasowanie do grupy pojawia się bowiem nawet przy fizycznej nieobecności grupy. Gdy grupa lub osoba zmienia swoje zdanie bądź przestaje być dla  znacząca jednostka także zmienia swoje zdanie.
 • Introjekcja (lub internalizacja)- Najgłębsza, najtrwalsza forma konformizmu, polega na uznaniu pewnych norm i wartości za własne. Jeśli grupa zniknie lub zmieni swoje zapatrywania, ja mimo to dalej zachowuję się zgodnie ze zinternalizowaną normą.

Omawiając konformizm warto zastanowić się nad tym czy wszyscy w równym stopniu przejawiają zachowania konformistyczne. Obserwując społeczeństwo na pewno można zauważyć, że ludzie w różnym stopniu skłonni są ulęgać presji, wpływom innych. W takim razie co wpływa na skłonność do konformizmu? Przede wszystkim są to:

 • Indywidualne cechy jednostki
  • niska samoocena
  • osobowość
  • pewność siebie
  • potrzeba nie wyróżniania się
  • pozycja w grupie
  • brak poczucia kompetencji
  • jednostka jest zewnątrzsterowna
  • kobiety mają większą skłonność do ulegania niż mężczyźni
  • Czynniki związane z grupą
   • wielkość (im większa grupa tym większa skłonność jej członków do ulegania)
   • jednomyślność grupy
   • spójność grupy
   • skład grupy (im więcej osób uznanych za specjalistów tym większy konformizm w obrębie danej grupy)
   • poczucie zagrożenia zewnętrznego w grupie
   • jednostka w grupie nie ma sprzymierzeńców

Także gdy jednostka znajdzie się w sytuacji dla niej nowej, niejasnej w której nie wiem jak się pojawia się konformizm informacyjny: inni udzielają informacji; później w podobnych okolicznościach powtarza ona wyuczone zachowania, jeżeli do tego czasu ktoś nie udowodni, że było niesłuszne.

Konformizm postrzegany jako bezkrytyczne uleganie innym, bezmyślną akceptacje pewnych można  uznać za zjawisko negatywne.  Przyczynia się bowiem do braku własnego zdania, bierności, odtwarzania zachowań innych. Nie należy bowiem zapominać, że życie w społeczeństwie wymaga czasami podporządkowania się innym, zrezygnowania ze swoich racji na rzecz ogólnie przyjętych norm.  Głównymi motywami zachowań konformistycznych są : potrzeba uzyskania aprobaty społecznej, chęć uzyskania nagrody bądź uniknięcia kary , lęk przed odrzuceniem przez grupę, a czasami także uproszczenie niejasnych dla nas sytuacji.

Podsumowując konformizm jest bardzo powszechnym zjawiskiem społecznym. Spotykamy się z nim właściwie przez cały czas, obejmuje on wiele sytuacji z życia codziennego. Na ulicy- jedna osoba przechodzi na czerwonym świetle, reszta za nią. Na uczelni, w szkole- ściągamy od innych wierząc, że to oni wiedzą lepiej; niepewny siebie uczeń prędzej pójdzie na wagary z całą klasą niż zostanie sam.  Także Internet jest miejscem sprzyjającym zachowaniom konformistycznym. Popularność wielu portali społecznościowych także działa na zasadzie ulegania wpływom innych. W momencie gdy wszyscy wokół rejestrują się na dany portal bardzo prawdopodobne jest, że jednostka nawet negatywnie nastawiona do danej aktywności także ulegnie i zapisze się. Będąc użytkownikiem popularnego portalu także poddajemy się presji grupy. Klikamy bezmyślnie w linki polecane przez znajomych pomimo początkowemu braku zainteresowania.

 

Autor: Krzysztof Duszczyk 84787