Konformizm. Czy ma wpływ na popularność portali społecznych?

- autor: tsissput

Psychologia społeczna jako dziedzina nauki łącząca w sobie elementy psychologii i socjologii zajmuje się wpływem ludzi, społeczeństwa  na psychikę jednostki. Bada więc zachowania ludzi w sytuacjach społecznych. Jednym z często opisywanych zjawisk jest konformizm.  Słowo konformizm pochodzi od łacińskiego conformo co oznacza upodabniać, nadawać kształt. Konformizm oznacza więc zmianę zachowania lub postawy na skutek wyobrażonego lub rzeczywistego wpływu innych ludzi. Jest to przyjęcie lub podporządkowanie się poglądom, zasadom, wartością i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej.  Jasno z tego wynika, że jednostka należąca do danej grupy społecznej początkowo miała inne zdanie, wartości niż grupa, a następnie zmieniła je zgodnie z oczekiwaniami danej społeczności. Dlatego też zachowanie konformistyczne często postrzegane jest jako mechaniczne, nadmierne przyjmowanie norm grupy, zbytnie identyfikowanie się z grupą i jej celami, bezkrytyczną akceptację zasad, wartości grupy a także bierna ulęgłość. Przeciwieństwem do tego typu zachowań jest nonkonformizm lub antykonformizm.

Konformizm może przyjąć 3 formy.  W zależności od głębokości,  trwałości zachowania  możemy wyróżnić :

 • Uleganie– jest to najmniej trwała forma konformizmu. Jest to zachowanie pojawiające się pod wpływem presji grupy. Jeżeli nasze działanie jest karane przez grupę, powstrzymujemy się przed nim, jeśli jest nagradzane – powtarzamy je. Uleganie pojawia się jedynie wtedy, gdy grupa nacisku jest fizycznie obecna. Gdy grupa znika, jednostka wraca do swoich uprzednich przekonań czy zachowań. Motywem takiego zachowania jest zwykle lęk przed odrzuceniem przez grupę lub lęk przed karą.
 • Identyfikacja to powtarzanie zachowania osoby lub grupy uznawanej za autorytet .gdy jednostce zależy, aby być podobnym do jakiejś grupy lub jakiejś osoby (jednostka identyfikuje się z tą grupą), to jej zachowania dopasowują się do wyobrażeń o tej jednostce. Identyfikacja jest głębszą formą konformizmu, dopasowanie do grupy pojawia się bowiem nawet przy fizycznej nieobecności grupy. Gdy grupa lub osoba zmienia swoje zdanie bądź przestaje być dla  znacząca jednostka także zmienia swoje zdanie.
 • Introjekcja (lub internalizacja)- Najgłębsza, najtrwalsza forma konformizmu, polega na uznaniu pewnych norm i wartości za własne. Jeśli grupa zniknie lub zmieni swoje zapatrywania, ja mimo to dalej zachowuję się zgodnie ze zinternalizowaną normą.

Omawiając konformizm warto zastanowić się nad tym czy wszyscy w równym stopniu przejawiają zachowania konformistyczne. Obserwując społeczeństwo na pewno można zauważyć, że ludzie w różnym stopniu skłonni są ulęgać presji, wpływom innych. W takim razie co wpływa na skłonność do konformizmu? Przede wszystkim są to:

 • Indywidualne cechy jednostki
  • niska samoocena
  • osobowość
  • pewność siebie
  • potrzeba nie wyróżniania się
  • pozycja w grupie
  • brak poczucia kompetencji
  • jednostka jest zewnątrzsterowna
  • kobiety mają większą skłonność do ulegania niż mężczyźni
  • Czynniki związane z grupą
   • wielkość (im większa grupa tym większa skłonność jej członków do ulegania)
   • jednomyślność grupy
   • spójność grupy
   • skład grupy (im więcej osób uznanych za specjalistów tym większy konformizm w obrębie danej grupy)
   • poczucie zagrożenia zewnętrznego w grupie
   • jednostka w grupie nie ma sprzymierzeńców

Także gdy jednostka znajdzie się w sytuacji dla niej nowej, niejasnej w której nie wiem jak się pojawia się konformizm informacyjny: inni udzielają informacji; później w podobnych okolicznościach powtarza ona wyuczone zachowania, jeżeli do tego czasu ktoś nie udowodni, że było niesłuszne.

Konformizm postrzegany jako bezkrytyczne uleganie innym, bezmyślną akceptacje pewnych można  uznać za zjawisko negatywne.  Przyczynia się bowiem do braku własnego zdania, bierności, odtwarzania zachowań innych. Nie należy bowiem zapominać, że życie w społeczeństwie wymaga czasami podporządkowania się innym, zrezygnowania ze swoich racji na rzecz ogólnie przyjętych norm.  Głównymi motywami zachowań konformistycznych są : potrzeba uzyskania aprobaty społecznej, chęć uzyskania nagrody bądź uniknięcia kary , lęk przed odrzuceniem przez grupę, a czasami także uproszczenie niejasnych dla nas sytuacji.

Podsumowując konformizm jest bardzo powszechnym zjawiskiem społecznym. Spotykamy się z nim właściwie przez cały czas, obejmuje on wiele sytuacji z życia codziennego. Na ulicy- jedna osoba przechodzi na czerwonym świetle, reszta za nią. Na uczelni, w szkole- ściągamy od innych wierząc, że to oni wiedzą lepiej; niepewny siebie uczeń prędzej pójdzie na wagary z całą klasą niż zostanie sam.  Także Internet jest miejscem sprzyjającym zachowaniom konformistycznym. Popularność wielu portali społecznościowych także działa na zasadzie ulegania wpływom innych. W momencie gdy wszyscy wokół rejestrują się na dany portal bardzo prawdopodobne jest, że jednostka nawet negatywnie nastawiona do danej aktywności także ulegnie i zapisze się. Będąc użytkownikiem popularnego portalu także poddajemy się presji grupy. Klikamy bezmyślnie w linki polecane przez znajomych pomimo początkowemu braku zainteresowania.

 

Autor: Krzysztof Duszczyk 84787

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: