Posts tagged ‘music discovery’

15 stycznia, 2012

Semantic Music Discovery. Pandora Radio

- autor: tsissput

Semantic Music Discovery. Pandora Radio. Co to jest i jak z tego korzystać w Polsce?

 ”Writing about music is like dancing about architecture –

it’s a really stupid thing to want to do.” —

Elvis Costello and others.

Biorąc pod uwagę, że istnieją miliony piosenek przez miliony artystów, istnieje potrzeba, aby rozwijać technologie, które pomogą konsumentowi znaleźć muzykę. Możemy wyróżnić dwa odrębne przypadka użycia: wyszukiwanie muzyki i odkrycie muzyki. Wyszukiwanie muzyki jest przydatne, gdy użytkownicy wiedzą które utwory, albumy lub wykonawcy chcą znaleźć. Muzyka odkrycia jest mniej skierowany pościg, w którym użytkownik nie szuka konkretnego utworu lub artysty, ale może mieć pewne ogólne kryteria które chce spełnić przy poszukiwaniu muzyki. Podczas wyszukiwania i odkrycia są często ze sobą powiązane, wyszukiwanie zazwyczaj wiąże pobierania muzyki, który jest znany a priori. Odkrycie polega na znalezieniu muzyki nieznanej wcześniej do słuchacza.

Istnieje wiele podejść do wyszukiwania muzyki i odkrycia muzyki.  Obejmują one:

• Query-by-Metadata – wyszukiwanie (search)

We consider metadata to be factual information associated with music. This includes song titles, album titles, artist or band names, composer names, record labels, awards, and popularity information (e.g., record charts, sales information). We also consider metadata to include any relevant biographical (e.g., “raised by grandmother”), socio-cultural (e.g., “influenced by blues tradition at an early age”), economic (e.g., “busked on the streets to make a living”), chronological (e.g., “born in 1945”), and geographical (e.g., “grew up in London”) information. Music metadata is often stored in a structured database and contains relational data (e.g., “played with the Yardbirds”, “influenced by Robert Johnson”). Query-by-metadata involves retrieving music from a database by specifying a (text-based) query. For example, a user can find “all Eric Clapton songs that were recorded prior to 1991.” The most well-known examples of a query-by-metadata systems are commercial music retailers (e.g., Apple iTunes) and Internet search engines (e.g., Google).

• Query-by-performance – wyszukiwanie (Search)

Based on human performance. However, it can be difficult, especially for an untrained user, to emulate the tempo, pitch, melody, and timbre well enough to make these systems effective.

• Query-by-fingerprint – wyszukiwanie (Search)

Like query-by-humming, query-by-fingerprint is a technology that involves recording an audio sample and matching it to a database of songs. However, a fingerprint must be a recording of the original audio content rather then a human-generated imitation. Companies like Shazam and Gracenote offer services where a customer can use a cellphone to record a song that is playing in a natural environment (e.g., in a bar, at a party, on the radio). The recording is matched against a large database of music fingerprints and the name of the identified song is text-messaged back to the customer’s cellphone.

• Recommendation-by-popularity – odkrycije (Discovery)

The two most common way people discover new music is by listening to AM/FM radio and by watching music television.

• Browse-by-genre – odkrycije (Discovery)

A music genre is an ontological construct that is used to relate songs or artists, usually based on acoustic or socio-cultural similarity. Examples range from broad genres like ‘Rock’ and ‘World’ to more refined genres like ‘Neo-bop’ and ‘Nu Skool Breaks.’ A taxonomy of genres is often represented as a directed asymmetric graph (e.g., graph of jazz influences) or a tree (e.g., hierarchy of genres and subgenres). However, genres can be ill-defined and taxonomies are often organized in an inconsistent manner Despite the shortcomings, they are commonly used by both individuals and music retailers (e.g., Tower Records, Amazon) to organize collections of music. However, as the size of the music collection grows, a taxonomy of genres will become cumbersome in terms of the number of genres and/or the number of songs that are related to each genre.

• Query-by-similarity – odkrycije (Discovery)

One of the more natural paradigms for finding music is to make use of known songs or artists. While music similarity can be accessed in a number of ways, it is helpful to focus on three types of similarity: acoustic similarity, social similarity, and semantic similarity.

Acoustic similarity is accessed through the analysis and comparison of multiple audio signals (e.g., “songs that sound similar to Jimi Hendrix’s ‘Voodoo Chile’ ”).

– Social similarity, also referred to as collaborative filtering, finds music based on the preference ratings or purchase sales records from a large group of users (e.g., “people who like Radiohead also like Coldplay”). This is the approach used by Amazon and Last.fm to recommend music to their customers.

– Semantic similarity uses common semantic information (e.g., common genres, instruments, emotional responses, vocal characteristics, etc.) to measure the similarity between songs or artists. It has the added benefit of allowing users to specify which semantic concepts are most important when determining music similarity. It is important to note that acoustic similarity is generally determined automatically with signal processing and machine learning. Social and semantic similarity requires that these songs be annotated by humans before similarity can be accessed. Pandora’s recommendation engine can be thought of as being half acoustic and half semantic similarity since human experts are used to annotate each music track with musically objective concepts.

• Query-by-description – odkrycije (Discovery)

Individuals often use words to describe music. For example, one might say that “Wild Horses” by the Rolling Stones is “a sad folk-rock tune that features somber strumming of an acoustic guitar and a minimalist use of piano and electric slide guitar.” Such descriptions are full of semantic information that can be useful for music retrieval. More specifically, we can annotate music with tags, which are short text-based tokens, such as ‘sad’, ‘folk-rock’, and ‘electric slide guitar.’ Music tags can be collected from humans and generated automatically using an autotagging system. See Chapter 2 for a description of our autotagging system and Chapter 4 for a comparison of tag collection approaches. Query-bydescription can also include other types of music information such as the number of beats per minute (BPM) or the musical key of a song.

• Heterogeneous Queries – wyszukiwanie  & odkrycije (Search & Discovery)

We can also combine various query paradigms to construct useful new hybrid query paradigms. For example, in this dissertation, we will describe a system that combines metadata, similarity, and description so that a user can find songs that are ‘mellow acoustic Beatles-like music’ or ‘electrified and intense Beatleslike music’.

Pandora Radio to jest automatyczny rekomendacyjny serwis muzyczny Projekta Genome „Music Genome Project”, który jest „dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych”. Usługa odgrywa fragmenty muzyczne podobne do sugestii piosenki wprowadzanej przez użytkownika. Użytkownik podaje pozytywne lub negatywne opinie utworów wybranych przez służby, które są brane pod uwagę dla przyszłych wyborów.

Podczas słuchania, użytkownicy uzyskują możliwość zakupu utworów lub albumów online. Ponad 400 różnych muzycznych atrybutów brano pod uwagę przy wyborze następnego utworu. Te ponad 400 atrybutów są łączone w większe grupy. Istnieje 2.000 takich grup. Przykładami są synkopy rytm, klucz tonalności, harmonie wokalne, instrumentalne i wyświetlane biegłości.

Pandora media player (odtwarzacz multimedialny) jest oparty na OpenLaszlo. Również Pandorę można uzyskać przez wiele stand-alone players. W dniu 11 lipca 2008, Pandora uruchomiła mobilną wersję swojego oprogramowania dla Apple iPhone, iPad i iPod Touch przez iTunes App Store. Pandora jest także dostępna dla telefonów z systemem Android, platformy BlackBerry, webOS HP (używane w Palm Pre Palm Pixi, Palm Pre 2, andHP Veer), oraz Windows Mobile. Pandora była dostawcą dla MSN Radio aż MSN przerwał swoje usługi radia internetowego w dniu 18 czerwca 2008 roku.

Usługa ma dwa plany subskrypcji: bezpłatną subskrypcję wspierane przez reklamy, i płatna bez reklam. Reklama jest  też w Pandora Mobile dla telefonów komórkowych i Pandora w urządzeniu domowego komputera. Najwięcej użytkowników wybierają darmową subskrypcję.

Jako  IPO, Pandora miała 80.,000 artystów, 800.000 utworów w swojej bibliotece i 80 milionów użytkowników.

W maju 2010, Pandora została nazwana w liscie firm „2010 Lead411 Hottest San Francisco”. W styczniu 2011 roku, Pandora spotkała się z bankierami o rozważenie ewentualny 100.000.000 dolarów IPO. Przedsiębiorstwo złożyło wniosek z SEC na $ 100mm$ IPO na 11 lutego 2011 i oficjalnie rozpoczęła działalność na New York Stock Exchange z symbolem „P” w dniu 15 czerwca 2011 w cenie $ 16/share. To dało im wyceny prawie 2,6 mld USD. W trakcie 2011 roku fiskalnego, Pandora zgłasiła 138.000.000 dolarów przychodów z których 1,8 milionów dolarów straty netto, bez specjalnych dywidendów związanych z IPO.

Korzystanie

Stacja zaczyna pracę przez podanie wykonawcy lub utworu, lub kombinacji wielu przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju w jednej stacji. Słuchacze mogą korzystać z gotowych stacji i stacji innych użytkowników. Każdy odtwarzany utwór może być zaznaczony jako korzystne (kciuk do góry) lub niekorzystne (kciuk w dół) przyciski, które określają czy należy je grać, a ile powinno być klasyfikowanych jako utwory podobne i będą odtwarzane w stacji. Druga negatywna odpowiedź dla tego samego wykonawcy prowadzi do zakazu gry artysty na wybranej stacji, chyba że użytkownik oznaczy artyste pozytywnie przy innej okazji. Brak reakcji aplikuje  do atrybutów muzycznych lub albumów. Niekorzystna reakcja natychmiast przerywa grę utworu.

Ponadto, jest wyposażona w menu wyboru: „Jestem zmęczony tą piosenką”, „Dlaczego ten utwór jest wybrany?”, „Przenieś piosenki do innej stacji”, „ Nowa stacja” i „Zakładki”. Przycisk „Kup” znajduje się na górze każdego bloku piosenki. Stamtąd słuchaczy mogą klikać na linki, aby kupić piosenki z iTunes lub Amazon.

Jak korzystać z Radio Pandora w Polsce?

Po pierwsze musimy posiadać konto na stronie www.pandora.com. Aby Pandora nie wykryła naszej lokalizacji (działa tylko na terenie USA) musimy ukryć nasz adres IP w tym celu popieramy program Ultrasurf (http://ultrasurf.us/download/u.zip). Uruchamiamy.

Teraz uruchamiamy przeglądarkę np. Chrome. Wchodzimy w opcje i sprawdzamy lub konfigurujemy polaczenie proxy.

Powinno być jak poniżej

Jeśli mamy takie parametry zatwierdzamy wszystko i możemy wejść na stronę www.pandora.com i zakładamy konto.

Najważniejsza rzecz przy zakładaniu konta to ze kod pocztowy musi być z terenu USA (najlepiej wyszukać w googlach lub użyć strony http://www.fakeusaaddress.com/.

Po rejestracji i zalogowaniu możemy słuchać Pandory w przeglądarce. Niestety Ulstrasurf czasem gubi polaczenie i wymaga odświeżenia strony. Problem ten rozwiązuje użycie klienta sieci Tor. Zamiast programu Ultra surf.

2. Instalacja Tora.

Wchodzimy na stronę https://www.torproject.org/projects/vidalia.html.en. I pobieramy https://www.torproject.org/dist/vidalia-bundles/vidalia-bundle-0.2.2.35-0.2.15.exe

Albo https://archive.torproject.org/tor-package-archive/technology-preview/vidalia-bundle-0.2.3.1-alpha-0.3.0.exe (dla windows 7)

Po instalacji uruchamiamy Vidalia

Następnie klikamy na „Pokaz siec”

Wyszukujemy kilka Nodow z lokalizacja USA (Patrz obrazek). Prawy przycisk myszy na Nodzie Tora i kopiujemy odcisk palca (najlepiej do notatnika skopiować kilka odcisków maja takie format

$17B82BCC67063E01817E7FD03ED15E345E9FE4A9)

Teraz wchodzimy w „Ustawienia”, zakładka  zaawansowane

Edytujemy plik ustawień tora. Powinien on wyglądać tak:

ControlPort 9051

ExitNodes

Log notice stdout

SocksListenAddress 127.0.0.1

W sekcji ExitNodes wklejamy nasze odciski palców ($A5765767798789798, $A89088798…..)

Zatwierdzamy plik konfiguracyjny.

Zmieniamy ustawienia przeglądarki i serwero proxy na następujące

Zatwierdzamy i możemy słuchać Pandory.

3. Android

Telefon musi zostać z rootowany tzn użytkownik musi mieć pełne prawa administratora. Instrukcję rootwania dla każdego modelu przebiega inaczej. Przykładowe tutaj Samsung Galaxy S2

http://samsungomania.pl/jak-uzyskac-root-w-samsungu-galaxy-s-ii-poradnik.html

Po tej operacji

  • Potrzebujemy aplikacji MarketEnabler. Która umożliwi nam tymczasowa zmianę operatora na USA. Pobieramy z marketu aplikacje Pandora Radio.
  • Pobieramy z android marketu aplikacje Orbot (klient sieci Tor) w ustawieniach Orbota’a ustawiamy (select Apps -> Pandora) oraz w „Exit Nodes” wpisujemy nasze odciski palców (patrz wyżej)
  • Uruchamiamy Orbot potem Pandorze -> logujemy się na swoje konto i słuchamy 🙂

Ekaterina Z.,